תמצית השיעור

פתרון בגרות חורף תשע"ג. שאלה 8 - חקר פונקציה פרבולית והמשיק לה