תמצית השיעור

נוסחאות של אינטגרלים - חלק ב' - אינטגרל של פונקציה של פונקציה ליניארית