תמצית השיעור

מבוא לאינטגרלים, חלק א', הגדרת אינטגרל מסויים ופונקציה קדומה