תמצית השיעור

נפתור תרגיל בגרות נוסף, והפעם משוואות של קו ישר בטרפז