תמצית השיעור

חלק ב - נפתור תרגיל הקשור להיפוך הסתברות מותנית ולהתפלגות בינומית