תמצית השיעור

חלק א' - נפתור תרגיל הקשור להסתברות מותנית