תמצית השיעור

המשך מבוא למעגל משיק למעגל מאונך לרדיוס בנקודת ההשקה - נוכיח שזה נכון