תמצית השיעור

פתרון בעייה מילולית ממבחן בגרות חורף תשע"ב הקשורה למהירות זמן ודרך