תמצית השיעור

התפלגות בינומית - נסביר איך מגיעים לנוסחת ההתפלגות הבינומית