תמצית השיעור

התפלגות בינומית - נכיר את הנוסחה להתפלגות הבינומית ונפתור דוגמה