תמצית השיעור

נגדיר מאורעות תלויים ובלתי תלויים, ואת נוסחת ההסתברות המותנית