תמצית השיעור

נוסחאות טריגונומטריות - נראה ונוכיח את נוסחת קוסינוס של סכום זוויות