תמצית השיעור

פתרון בגרות חורף תשע"ג. שאלה 3 - הסתברות