תמצית השיעור

פתרון בעייה מילולית ממבחן בגרות קיץ תשע"ב מועד ב, הקשורה לאחוזים