תמצית השיעור

הסבר על אסימפטוטות. חלק ב' - אסימפטוטה אופקית