תמצית השיעור

הסבר על אסימפטוטות. חלק א' - אסימפטוטה אנכית