תמצית השיעור

נלמד על הסתברות של מאורעות המורכבים מכמה קבוצות, ועל דיאגרמות ון.