תמצית השיעור

נוסחאות טריגונומטריות - נראה ונוכיח את נוסחת סינוס של סכום זוויות