תמצית השיעור

פתרון בגרות חורף תשע"ג. שאלה 2 - גיאומטריה אנליטית - מעגל