תמצית השיעור

פתרון שאלה 6 מבגרות תשס"ט קיץ מועד ב. חלק א - סעיפים א וב