תמצית השיעור

מבוא להסתברות חלק ב' - סימולציה לקשר בין שכיחות יחסית והסתברות