תמצית השיעור

מבוא לנגזרות - נלמד כמה נוסחאות הקשורות לחישוב נגזרות