תמצית השיעור

פתרון בגרות חורף תשע"ג. שאלה 1 - בעיה מילולית בתנועה