תמצית השיעור

איפה משתמשים בפונקציות טריגונומטריות – חלק ב' – גלים במים באוויר ובחשמל