תמצית השיעור

הגדרה מורחבת של פונקציות טריגונומטריות - חלק ב' - תיאור גרפי עבור זוויות כלשהן