תמצית השיעור

פתרון שאלה 6 מבגרות תשס"ט קיץ מועד ב. חלק ב - חזרה על סעיפים א וב, ופתרון סעיף ג