תמצית השיעור

פתרון שאלה 1 בגרות קיץ תשע"ד - בעייה מילולית באלגברה