תמצית השיעור

פתרון שאלה 3 בגרות קיץ תשע"ד - הסתברות - חלק ב' - התפלגות בינומית