תמצית השיעור

פתרון בגרות קיץ תשע"ג. שאלה 3 - הסתברות, שכיחות והסתברות מותנית