תמצית השיעור

פתרון בגרות קיץ תשע"ג. שאלה 2 - חישוב רדיוס מעגל חוסם