תמצית השיעור

פתרון בגרות קיץ תשע"ג. שאלה 2 - חישוב מרחקים ושיפועים בין נקודות