תמצית השיעור

נלמד חוקים, כללים והגדרות של פעולת הוצאת שורש ממספר חיובי.