תמצית השיעור

נמצא את חציון הציונים ואת ההסתברות לקבל ציון 80 ויותר