תמצית השיעור

נמצא את סטיית התקן של תנובת החלב היומית של הפרות.