תמצית השיעור

נמצא את מספר התלמידים שקיבלו ציון 70 כאשר הממוצע נתון