תמצית השיעור

נמצא את ממוצע הגבהים של קבוצת תלמידים ואת סטיית התקן של הגבהים הללו.