תמצית השיעור

נמצא את החציון הקודם ואת החציון החדש.