תמצית השיעור

נבנה את העץ ונחשב את ההסתברות שמתקן אחד יפעל