תמצית השיעור

נחשב את הזווית בין פאת הפירמידה לבסיסה ע''י שימוש בטנגנס הזווית הדרושה