תמצית השיעור

נחשב את נפח הפירמידה , כאשר נתונים צלעות הבסיס והגובה