תמצית השיעור

סינוס זווית שווה ליחס בין הצלע מול הזווית לבין היתר.