תמצית השיעור

נלמד לקרוא את הנתונים של הגרף, להבינם ולענות על השאלות.