תמצית השיעור

נמצא את זוויות הטרפז ע''י שימוש בטנגנס הזווית