תמצית השיעור

נמצא מהו מחירה המקורי של המכונית ובכמה נמכרה כעבור 6 שנים