תמצית השיעור

נמצא כעבור כמה שנים יגיע המחיר המקורי, למחיר הסופי הנתון.