תמצית השיעור

נמצא את הסדרה החשבונית המתאימהונחשב את סכומה