תמצית השיעור

בעזרת מציאת מנת הסדרה והאיבר הראשון, נמצא את סכום הסדרה.