תמצית השיעור

נמצא את מספר האיברים בסדרה חשבונית יורדת.