תמצית השיעור

נמצא את שיעורי נקודות חיתוך הישר עם הפרבולה ואת שיעורי קודקודה.