תמצית השיעור

נשווה את 2 הפונקציות על מנת למצוא את נקודות החיתוך שלהן.